Kính gửi:              - Đ/c Trưởng phòng các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận/huyện/thị xã;              - Đ/c Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS trực thuộc Sở.